Anunț concurs posturi asistent medical

Posted on Posted in anunturi

Serviciul de Ambulanta al Judetului Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare, str. Careiului nr.26/A , organizeaza în conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea:

pe perioada nedeterminată:

2 posturi asistent medical generalist P.L.-perioada nedeterminata – Stația Satu Mare;
2 posturi asistent medical generalist P.L.-perioada nedeterminata – Substația Carei;
2 posturi asistent medical generalist P.L.-perioada nedeterminata – Substația Tășnad ;
1 post asistent medical generalist P.L.-perioada nedeterminata – Substația Negrești Oas;

perioada determinată:

1 post asistent medical generalist P.L.– perioada determinata – Substația Negresti-Oas;
1 post asistent medical generalist S– perioada determinata – Stația Satu Mare

Detalii suplimentare: anunt1.pdf,  anunt2.pdf,  fisa_post.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *