Avertizori în interes public

Informații generale

 

Potrivit Legii nr. 361/2022, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

  • Canale interne – în cadrul entităților publice sau private în care persoanele își desfășoară activitatea
  • Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);
  • Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).

Astfel, persoanele care aleg să se adreseze Serviciului de Ambulanţă Judetean Satu Mare pentru a raporta încălcări ale legii, o pot faceprin următoarele modalități:

  • Online, pe platforma Avertizori în interes public;
  • Prin e-mail la adresa integritate@ambulantasm.ro;
  • Prin intermediul serviciilor poștale la adresa: Serviciului de Ambulanţă Judetean Satu Mare, Str.  Careiului 26/A, Satu Mare;
  • Personal, prin prezența la sediul Serviciului de Ambulanţă Judetean Satu Mare, Str.  Careiului 26/A, Satu Mare.

 

Agenția Națională de Integritate (ANI) pune la dispoziția persoanelor interesate o serie de răspunsuri la întrebările frecvente primite în legătură cu aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public pe pagina dedicată (https://avertizori.integritate.eu/informatii-generale).

 

Formular sesizare  format pdf