Răspuns contestație

Posted on Posted in anunturi

Încheiat azi 6.02.2023 cu ocazia întrunirii Comisiei de soluționare a Contestațiilor numită  prin dispoziția nr. 4 din 16.01.2023 a manegerului general al Serviciului de Ambulanţă Judetean Satu Mare, pentru analiza contestației depusă de candidat Ilcu Sergiu Vasile cu nr.701/3.02.2023.

detalii: pv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *