Răspuns contestație

Posted on Posted in anunturi

Încheiat azi 01.07.2022 cu ocazia întrunirii comisiei de soluționare a contestațiilor numită  prin dispoziția nr. 50 din 6.06.2022 a manegerului general al Serviciului de Ambulanţă Judetean Satu Mare, pentru analiza contestației depusă de candidat Deme David cu nr.3862/30.06.2022.

detalii: pv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *