Anunţ concurs medic

Posted on Posted in anunturi

Serviciul de Ambulanță al Judetului Satu Mare organizează în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii 867/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfaşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic din unităţile sanitare publice, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

– 1 post medic medicină generală cu drept de liberă practică şi atestat în medicina de urgenţă – pe perioadă nedeterminată – Stația Satu Mare,

Detalii suplimentare: anunt.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *