Anunț concursuri

Posted on Posted in anunturi

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sanătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile publice cu pat, Serviciul de Ambulanță Judetean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post contractual:

– 1 post vacant, cu normă întreaga – medic specialist medicină de urgență – Stația Satu Mare, perioadă nedeterminată;

detalii suplimentare: anunt

Serviciul de Ambulanță al Judetului Satu Mare, cu sediul în localitatea Satu Mare, în conformitate cu prevederile HG nr.1336/28 oct 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi:

–  1 post temporar vacant, cu norma întreagă, asistent medical generalist cu studii S debutant – perioadă determinată – Stația Satu Mare

detalii suplimentare: anunt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *