Anunț examen promovare tehnician

Posted on Posted in anunturi

Serviciul de Ambulanță al Judetului Satu Mare organizează examen în data de 21.06.2023, la ora 9.00 la sediul instituției, în vederea promovării din funcția de tehnician II în funcția de tehnician I. Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise respectiv test grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului stabilită de comisia de examinare. Înscrierea la examen se face în perioada 07.06.2023 – 13.06.2023.

Detalii suplimentare: anunt.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *