Anunt ocupare posturi

Posted on Posted in anunturi

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare, str. Careiului nr.26/A, organizează în conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea :

  • unui post de asistent medical generalist P.L.- Substatia Negresti Oas – perioada nedeterminata
  •  a 3(trei) posturi de sofer autosanitara II – perioada nedeterminata –Statia Satu Mare

Detalii anunțuri şi fişa posturilor:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *