Informaţii publice

 

INFORMATII CU CARACTER PUBLIC

Prin decizia Comitetului Director al SAJ-SM, începând cu data de 26.03.2018, responsabil de relatia cu mass media, a fost numit:

as.pr. Ramona Nemet, asistent șef interimar al SAJ-SM

  • telefon 0749132186; e-mail: nemetramona@ambulantasm.ro

 

Responsabil cu informațiile publice, confom Legii nr. 544/2001:

Ing. Iago Tamas director tehnic al SAJ-SM

  • telefon 0732009612; e-mail: iagotamas@ambulantasm.ro
  • program de furnizare info publice: zilnic, in timpul programului (08-15)

 

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicate în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001, la data de 23 mai 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: 

  • RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001;
  • LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006;
  • LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006;
  • LEGEA nr. 188 din 19 iunie 2007
  • LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012
  • LEGEA nr. 144 din 12 iulie 2016;

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

 

Politica institutiei privind furnizarea informatiilor publice si relatia cu mass media

Formular de solicitare informatii de inters public

Lista cu documentele de interes public

Lista cu documentele produse/gestionate de institutie

Formular reclamatie administrativa

 

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în
Legea nr. 544/2002, aceasta poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a
tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află
sediul instituţiei în cauză.

Plângerea se depune în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de lege.
Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru