Despre noi

 

Serviciul de Ambulanta Judetean Satu Mare asigura asistenta medicala de urgenta pe intreg teritoriul judetului Satu Mare. Avem in spate o echipa profesionista, de oameni bine pregatiti in domeniul medical care sunt la orice ora gata sa intervina in eventualitatea unei situatii de criza. Incercam sa raspundem cu promptititudine la fiecare apel si sa oferim sprijinul necesar in situatii de urgenta.

Serviciul de Ambulanta Judetean Satu Mare este un serviciu public de importanta startegica, care dispune de Statia centrala Satu Mare si de un numar de trei substatii amplasate în orasele:  Negresti-Oas, Carei, Tasnad.

Din punct de vedere structural SAJ Satu Mare are doua compartimente distincte:

Compartimentul de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat, compartiment prioritar pentru unitatea noastra, care asigura asistarea pacientilor la locul accidentului sau al imbolnavirii si transportul acestora dupa caz la o unitate spitaliceasca, precum si transferul interclinic al bolnavului critic conform protocoalelor în vigoare;

Compartiment de consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat în cadrul caruia se acorda consultatii la domiciliu pacientilor care nu necesita neaparat transportul la o unitate spitaliceasca, precum si transportul bolnavilor care nu necesita asistenta medicala pe timpul transportului (transportul bolnavilor dializati, transfer interspitalicesc, transportul bolnavilor nedeplasabili la domiciliu, la recuperare, pentru consult de specialitate, transportul medicului pentru constatarea decesului, etc.)

ADRESE STATIA CENTRALA DE AMBULANTA SATU MARE SI SUBSTATII

Serviciul de Ambulanta Judetean Satu Mare

Statia Centrala de Ambulanta Satu Mare,  Str.  Careiului 26/A, Satu Mare, tel: 0361 405 621, fax 0261 741 360

7 Medici   24 Asistenti   26 Ambulantieri   7 Operatori   4 muncitori

SUBSTATII:

Statia de Ambulanta Carei, Stadionului Nr.2, Carei, tel: 0732 009 620

8 Asistenti 11 Soferi

Statia de Ambulanta Negresti, Str Victoriei 97, Negresti Oas, tel: 0732 009 640

9 Asistenti  9 Ambulantieri

Statia de Ambulanta Tasnad, Str. N. Balcescu    20-22, tel: 0732 009 630

6 Asistenti  8 Ambulantieri

Tipuri de ambulante:

Ambulanta de tip C2 + B2

Ambulanta destinata interventiei medicale de urgenta la cel mai înalt nivel si transportului medical asistat al pacientului critic, si ambulante destinate interventiei de urgenta si transportului medical asistat al pacientilor.

Mercedes Sprinter, Fiat Ducato

Ambulante de tip A1

Ambulante destinate transportului sanitar neasistat al unui singur pacient (A1), al unuia sau al mai multor pacienti (A2)

Fiat Ducato  A1    Iveco A1      Ford A2    Iveco A2

Ambulante de tip A2

Ambulante pentru consultatii de urgenta la domiciliu

Fiat Punto-autosanitara

Ambulanta de tip C2

Ambulanta destinata interventiei medicale de urgenta la cel mai înalt nivel si transportului medical asistat al pacientului critic.

Mercedes Sprinter     Volkswagen Crafter

Ambulante tip B1/B2

Ambulante destinate interventiei de urgenta si transportului medical asistat al pacientilor.

Mercedes Vito    Volkswagen Transporter

Legislaţie

 1. Legislaţie specifică
 • Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – titlul IV;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
 • Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 277/777 din 23.06.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004;
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1092/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de ugenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică;
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1765/2006 privind arondarea judeţelor la centre regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socio-economică din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional;
 • Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2011/21386/2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească *);
 • Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV „Sistemul Naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Legislaţie generală
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar- preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Intervenţii
345
Cursuri
53
Concursuri
15
Decoraţii
5